Gündem Haberler Polis Adayı Sitesi -
$ DOLAR → Alış: 3,54 / Satış: 3,55
€ EURO → Alış: 4,19 / Satış: 4,20

AHİM Dava Sorgulama

AHİM  Dava Sorgulama
  • 1.273 kez okundu

AHİM Avrupa İnsan Hakları Hahkemesi olarak Türkiyede ve üye ülkelerde yargı kararları ile haklarını alamamış veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Aihs buradan bakınız) olarakta bilenen hükümlere muhalif olanların başvurdukları Uluslar arası Mahkemelerden birisidir. Bireysel Başvuru yapılabildiği gibi Kurumsal ve tüzel kişilerde başvuruda bulunabilir.

Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminden sonra OHAL ilan edilerek 100 binlerce insan Kamu kurumumundan atılarak Memuriyetlerin ihraç edildiler, 45 bine yakın insan ise Terör Örgütü üyeliğinden Tutuklanarak Ceza evine kondu. KHK denilen Kanun Hükmünde Kararnameler ile yapılan bu ihraçların bir çoğu AİHM’e başvuruya hazırlandığı bu günlerde. Dosya takibini nasıl yayacağını ve Başvuru esaslarına göre eksiksiz aihm başvuru formunu nasıl dolduracaklarını bilmediklerinden gönüllü hukukcular olan @gazikozanoglu @yargiicinadalet @neyapilabilir ve @HuseyinAygun62 Twitter hesabları ve internet sitelerinden mağdurlara büyük destek vererek hukuki süreçte avukat olmadan nasıl müracaat edilir ne yapılabillir bunlara tam bir hukuki yardımda bulunmaktadirlar.

AİHM DOSAYA SORGULAMA

ihm dosya sorgulama yapılabilmesi için posta müraccat belgenizi kaybetmemeniz gerekir. Su belge ile müracaatınızın ulaşıp ulaşmadığını öğrenebilirsiniz. aihm başvuru sorgulama olarak http://hudoc.echr.coe.int/tur# aihm dosya sorgulamave  aihm dava sorgulama yapılabilmektedir. avrupa insan hakları mahkemesi dava sorgulama yöntemlerin arasında ise ülkemizdeki gargıtay sitesinde mevcuttu fakat yeni tasarımında aihm başvuru takibi sayfasını kaldırdı, www yargitay gov tr/aihm/select php sitesi ile aihm başvuru sonucu öğrenilebilirniyordu. aihm başvuru numarası sorgulama veya isim ile sorgu aihm dosya takip için kendi sitesinden takip edilebilinir.

AİHM’E BAŞVURUSU SÜRESİ 6 AY MI 4 AY MI ?
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yollarında 15 No’lu Protokolle önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan en önemli değişiklik, Protokol’ün 4. Maddesi ile Sözleşme’nin 35. maddesindeki AİHM’e başvuru süresinin 6 aydan 4 aya indirilmesidir.

Başvuru süresinde de değişiklik öngören 15 Nolu Protokol; 24.06.2013 tarihinde, üye ülkelerin imzasına açılmıştır. Türkiye; 13.09.2013 tarihinde bu protokolü imzalamıştır. Daha sonra Türkiye; bu değişiklik protokolünü TBMM Genel Kurulu tarafından 6668 sayılı kanunla 30.01.2016 tarihinde onaylanması uygun bulunmuş, akabinde de Bakanlar Kurulu tarafından 29.02.2016 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak; özellikle belirtmek gerekir ki yapılan bu değişiklikler henüz yürürlüğe GİRMEMİŞTİR. 15 Nolu protokolün 7. Maddesi, bu protokolün; sözleşmeye bağlı tüm devletlerin onayını aramakta ve bu onaydan itibaren üç aylık sürenin sonunda gelecek ayın birinci günü bağlayıcılık kazanacağını düzenlemektedir. Bu protokole ilişkin bağlantıda;

(http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/213/signatures?p_auth=rAZCKnGd)

görüleceği üzere halen; 5 üye ülke bu protokolü imzalamamış ayrıca imzalayan ülkelerden 10 tanesi de halen iç hukuktaki onay aşamasını tamamlamamıştır. Bu nedenle başvuru süresini 4 aya indiren madde halen yürürlüğe girmemiştir. 6 aylık başvuru süresi geçerliliğini korumaktadır.

Bununla birlikte, süreli işlerde en önemli yazısız kural, sürenin sonunu beklememek olmalıdır.

AİHM BAŞVURUSUNUN POSTA TAKİBİ
Müraccatı şayet PTT vasıtasıyla AİHM ye gönderilen postaların Yurtdışı takibi şu şekilde yapılabilir.

Öncelikle http://www.laposte.fr/particulier adresine girilir.

Açılan sayfada sağ üst köşede Suivre : Colissimo, Chronopost, Lettres başlıklı bölüme tıklanır.

Gelen Sayfada SUIVRE UN ENVOI başlıklı bölüme, PTT gönderi numarası(takip kodu) girilir ve VALİDER tuşuna basılır.

Bu işlem sonrası açılan sayfada gönderinin durumunu gösteren bilgiler ekrana gelir. Bu ekranda gönderinin teslim edilip edilmediği, teslim edildi ise hangi tarihte teslim edildiği görülmektedir.

686 ve (Daha Öncekilerede uyarlanabilir) S KHK İLE İHRAÇ EDİLEN MEMURLAR İÇİN YOL HARİTASI VE TÜM DİLEKÇELER

AİHM sine Geçerli bir başvuru nasıl yapılır video izle

 

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE BAŞVURU KOŞULLARI

Ulusal Yargı Organları Önünde Tamamlanması Gereken Ön Koşullar

(1) Şikâyet edilen soruna çözüm oluşturacak nitelikteki, iç hukukta bulunan tüm yolların, tüketilmiş olması gerekmektedir.

İç hukukta bulunan bütün bu yolların tüketilmesinin istenmesinin nedeni,

AIHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni uygular. İşlevi Sözleşmede öngörülen hak ve garantilere devletlerin saygı gösterip göstermediğini denetlemektir. Bu bağlamda öncelik, iç hukuk yollarının tüketilmesi sırasında, eğer var ise, sözleşmeye ihlal teşkil edebilecek durumun ülke içerisinde çözümüne verilmektedir. AIHM ihlale söz konusu durumun iç hukukta var olan yollar ile çözüm bulamaması durumunda yetkili kılınmıştır.

AIHM olayın iç hukuk tarafından çözümlemesine fırsat verir. Bu şekilde ülke olayı ya dava aşamasında bir yargı kararı ile, ya da davalık olayın herhangi bir aşamasında karşılıklı anlaşma yoluyla da çözebilir.

Bütün bu sebeplerden dolay yazılan dilekçelerde, hangi derece mahkemesi önünde olursa olsun, AİHS’nin ilgili maddelerine ve AİHM’nin konuyla ilgili verdiği emsal kararlara mutlaka atıfta bulunulmalıdır.

(2) Şikâyetlerin (şikâyet edilen Sözleşmeye aykırılıklar veya Sözleşme ihlallerinin) ulusal başvuru yolları çerçevesinde, somut bir şekilde ileri sürülmüş olması da gerekmektedir.

(3) Başvurunun yapılabilmesi için, ulusal yargı organlarının vermiş olduğu kesin hükümden itibaren altı aylık bir süre içerisinde başvuru yapılmalıdır. Bu sürenin dolmasından sonra yapılan başvuruyu Mahkeme kabul edemez. Başvuru süresinin 4 aya düşürülmesi konusu henüz yürürlüğe girmedi ancak başvurularda süre konusuna dikkat edilmelidir.

Başvuru Koşulları Nelerdir?

(1) Avrupa Konseyi’ne üye devletlerden herhangi birinin vatandaşı olmak zorunlu değildir. Şikâyet edilen ihlalin bu devletlerden birinin yetki alanında gerçekleşmiş olması yeterlidir. (Örnek: Türkiye sinirleri içinde yasayan bir Suriye vatandaşına yönelik devletin yapacağı sözleşme ihlali, Suriye vatandaşı tarafından, Türkiye Cumhuriyetine karsı, AIHM önüne taşınabilir.)

(2) Gerçek veya tüzel kişi olabilir (şirket, dernek, vb.).

(3) Şikâyetçi, şikâyet edilen ihlalin kişisel ve doğrudan mağduru olmalıdır. Haksız olduğu düşünülen bir kanun ya da işlemden dolayı, genel bir şekilde şikâyette bulunulamaz. Bir kişi kendisi dışındaki kişiler adına şikâyette bulunamaz (Ancak, açıkça kimliği belli olan bir kişinin yasal temsilcisi şikâyetçi adına başvuruda bulunabilir).

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru Türkçe yapılabilir. AİHM’e yapılan başvuru Türkiye masasında görevli, Türkçe bilen, Türk hukuk fakültesinden mezun olmuş bir hukukçu tarafından incelenecek.

Mahkemeye gönderilen doldurulmuş bir başvuru formu ile başvuru yapılabilir. Bu başvuru formu basit olarak görülse de çok fazla teknik yön içermektedir. Bu bakımdan yazılan başvuru formunun (yapılan başvuruların yüzde doksanının olduğu gibi) direk olarak reddedilmemesi için teknik destek almak bir mecburiyet gibi gözükmektedir.

Başvuru formu, tercihen iadeli taahhütlü olarak, şu adrese gönderilmelidir:

Monsieur le Greffier

Cour européenne des droits de l’homme
Conseil de l’Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

 

Başvuru formu şunları içermelidir:

  • Olayların ve şikâyetlerin kısaca özeti;
  • İhlal edildiği düşünülen ve Sözleşmede güvence altına alınan hakların belirtilmesi;
  • Daha önce başvurulan hukuki yollar;
  • Başvuru ile ilgisi bulunan ve ilgili bütün kamu kurumları tarafından verilmiş olan kararların birer örneği (bu belgeler geri verilmeyecektir, dolayısıyla, belgelerin sadece birer fotokopisi eklenmeli); ve
  • İlk başvuru bu esnasında bir avukat tarafından temsil edilmek zorunlu değil. Ancak yine de bir temsilci aracılığıyla Mahkeme’ye başvuruluyor ise, onun lehine verilmiş bir yetki belgesini başvuruya eklenmek zorundadır.

Mahkeme Önündeki Yargılamanın Usule İlişkin Temel Özellikleri Nelerdir?

  • Yargılama usulü ilke olarak yazılıdır. Mahkeme’nin başvuru ile ilgili aldığı bütün kararlardan taraflar yazılı olarak haberdar edilir. Duruşma yapılması istisnai durumlarda gerçekleşir.
  • Dosyanızın incelenmesi harçtan muaftır, dolayısıyla ücretsizdir. Başvurucu sadece kendi masraflarını (avukatlık ücreti, araştırma ve yazışma giderleri gibi) yüklenmek zorunda kalır.
  • Başvuru yaptıktan sonra adli yardım talebinde bulunulabilir. Bu yardımın verilmesi otomatik olmayıp, hemen verilmemekte, fakat yargılamanın ileriki bir aşamasında tahsis edilebilmektedir.

Mahkeme Önünde Prosedür Nasıl İşlemektedir?

Mahkeme, öncelikle başvurunun kabul edilir olup olmadığını incelemektedir. Bu şu anlama gelmektedir: başvurunun Sözleşmede öngörülen bazı koşulları karşılaması gerekmektedir. Eğer bu koşullar yerine getirilmemişse başvuru reddedilecektir. Eğer birden çok şikâyet ileri sürülmüş ise, Mahkeme bunlardan bir ya da birkaçını kabul edip, diğerlerini reddedebilir.

Ne Kadar Zaman Beklemem Gerekir?

Mahkemenin hâlihazırdaki iş yükü dikkate alındığında, başvurunun Mahkeme tarafından ilk incelenmesinden önce bir yıllık bir süre geçmektedir. Bazı başvurular “acil” başvuru olarak değerlendirilip, öncelikli bir şekilde incelenebilir. Öncelikli inceleme, özellikle başvurucunun vücut bütünlüğünü tehdit eden yakın bir tehlikenin varlığı durumunda mümkün olabilmektedir. (Çok istisnai durumlarda acil başvuru değerlendirilmesi yapılır. Örnek: Ani ölüm tehlikesi, …)

Not Edilmeli ki:

Mahkeme, ulusal kararları yâda yasaları iptal etme yetkisine sahip değildir.

Kendi verdiği kararların uygulanması da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yetkisinde değildir. Bu kararların uygulanmasının sorumluluğu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne aittir. Bakanlar Komitesi kararların uygulanmasını denetleme ve muhtemel tazminatın başvurucuya ödenmesini gözetleme yükümlülüğü altındadır.

Mahkeme Neleri Yapamaz?

Mahkeme, ulusal mahkemeler karşısında bir temyiz mercii gibi hareket etmemektedir. Ulusal mahkemeler önünde açtığınız davalarla ilgili yeniden bir yargılama da yapmamaktadır. Ulusal mahkeme kararlarını iptal etme, değiştirme veya düzelterek onama konusunda Mahkeme’nin herhangi bir yetkisi yoktur.

Mahkeme, şikâyet edilen makamlar önünde başvurucu lehine doğrudan bir müdahalede bulunmaz. Ancak, istisnai durumlarda geçici tedbirler alabilir. Mahkeme uygulamalarına göre, geçici bir tedbirin kararlaştırılması, sadece başvurucunun fiziki zarara yol açar nitelikte ciddi bir riskle karşı karşıya bulunduğu durumlarda mümkündür.

AYM’ye ‘süratle karar ver’ çağrısı

DW Türkçe’ye konuşan AİHM yargıcı Işıl Karakaş OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun doğru yönde atılmış bir adım olduğunu ancak 15 Temmuz sonrası tutuklananlar için de Türk yargısının karar vermesi gerektiğini söyledi. http://dw.com/p/2Wr1a sitesinden izleyebilirsiniz.

Etiketler: / / / / / / / / / / / / / / /

Darbe Şüphelisi Akın Öztürk ilk İfadeleri
Hürriyetteki habere göre, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Kampüsü içerisindeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda sanık savunmalarına...
Yıldırım Çarptı Askerimiz Şehit Oldu
HAKKARİ’nin Şemdinli İlçesi’nde PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda yıldırım düşmesi sonucu uzman erbaş Enes Sakınç şehit oldu. Şemdinli kırsalında...
Şırnak’ta Sığınakta Çıkarılanlar!
Son günlerde yapılan yogun operasyonlar çerçevesinde şırnak ilinde ığınakta yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühümmat ele geçirildi. Şırnak Valiliği’nden...
PMYO Yeni Alımları
Gemniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Yüksek okullarına yeni öğrenci alımları için duyuru yayınladı. Pmyo öğrenci alımları hakkındaki duyuru aşağıda verilmiştir....
Özel Harekat Polisi Alımlarında TORPİL Sıkandalı
Emniyet Genel Müdürlüğü Personel alımlarında torpil yapıldığı iddiaları sosyal medyaya yansıdı. Yapılan sınavda mülakat nedeni ile bazı milletvekillerinin devreye girdiği...
Başvuru Ücreti Yatırma Tarihleri
a) İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 75.00TL (Yetmiş beş) 03 Nisan 2017 saat 09:00’dan...
POMEM BAŞVURU ve SINAV TARİHLERİ
İnternet Üzerinden Ön Başvuru Tarihleri: a) POMEM sınavına internet üzerinden ön başvurular, 03 Nisan 2017 – 14 Nisan 2017 tarihleri...
POMEM ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER
POMEM’lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b) Lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu...
POMEM BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
İnternet ten ön başvuru yapan ve şahsen başvuru ve sınav için çağrılan adayların getirmesi gereken belgeler; a) T.C. kimlik numarası...
Meslekten ihraç edilen hakimler gözaltına alınıyor
HSYK tarafından 4 binden fazla hakim savcı ihrac edilmişti. Bunlardan bir çoğu gibi Tokat'ta, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK),...
10000 Polis Alımı
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 2015 veya 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3...
Pmyo Yeni Polis Olma Şartları
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR a) T.C. vatandaşı olmak, b) Lisans mezunu veya bunlara...
Yeni KHK ile idade Edilen Memurların Listesi
Bugün çikan yeni 688 sayılı KHK ile Değişik Kurumlara ait bazı memurlar Memuriyetlerine iade edildiler, buna göre 416 Memur Geri...
10 bin Polis Alımı Yapılacak
Bakan Süleyman Soylu'nun açıklaması polis alımlarını bekleyen vatandaşları heyecanlandırdı.
Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksekokulu
Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksekokulu Okulumuz 1976 yılında inşaatına başlanan binasının yapımı 1978 yılında bitmiştir. 1978-79 yılında bir dönem Polis...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ

Close