web analytics
2016 Polis Alımları PMYO Polis Adayı Sitesi -
$ DOLAR → Alış: 3,45 / Satış: 3,46
€ EURO → Alış: 3,66 / Satış: 3,68

POLİSİN ŞARK SÜRELERİ NEDEN UZATILDI ?

POLİSİN ŞARK SÜRELERİ NEDEN UZATILDI ?
  • 250 kez okundu

Emniyet Teşkilatı’nda atama sistemi 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa istinaden çıkarılan “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” (AYDY) hükümlerine göre yapılmaktadır.

Söz konusu yönetmelik, çarşı ve mahalle bekçisi ünvanlı personel hariç, emniyet hizmetleri sınıfında görevli her derecede ve rütbedeki personelin atama ve yer değiştirmelerinde gözetilecek temel ilkeleri, hizmet bölgelerini ve personelin bu bölgelerdeki hizmet sürelerini, bölgeler arasında ve bölge içinde yer değiştirme esas ve usullerini ve bu konulara ilişkin diğer hükümleri belirler.

Her yıl genel atama döneminde yaklaşık 17 bin personel 2. bölgeden dönüşe tabi olmakta, 1. bölgedeki 26 bin personele ise 2.bölgeye yapılacak atamalar için atama hazırlığı ve tercihleri için tebligat gönderilmektedir.(1) Bu senede rutin olarak 2016 yılının başından itibaren öngörülen takvim doğrultusunda emniyet hizmetleri sınıfı personelinden tercihler alınmış ancak haziran başında açıklanması beklenen doğu-batı ve batı- doğu atamaları22 Haziran 2016 tarihi itibariyle halen açıklanmamıştır.

Atamaların açıklanmamasının sebebinin6/6/2016 tarih ve 2016/8872 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen ve 17 Haziran 2016 tarihli resmi gazetede yayımlanan AYDY’nde yapılan bazı değişiklikler olduğu daha sonradan anlaşıldı.

Tayinler için tercih dolduran rütbeli rütbesiz tüm polisler, tayin yerlerinin belli olmasını sabırsızlıkla beklerken bu son dakika değişiklikleri ile ciddi olarak hayal kırıklığı yaşadılar. Değişikliklere genel olarak bakıldığında temel olarak dört konu ön plana çıkmaktadır:

1-Şark süreleri yeniden belirlenerek 2. Bölgedeki birçok ilin ve ilçenin zorunlu hizmet süreleri artırılmıştır.

2-Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Şark illerindeki Polis Okulu ve Kriminal Laboratuvarlarda çalışan personel için zorunlu sürelere bir (1) yıl ilave edilerek süreler uzatılmıştır.

3- Diyarbakır, Van ve Tunceli illerinde özel harekat branşlı personelin görev süresi, bu iller için gösterilen sürelere bir yıl ilave edilerek yeniden belirlenmiştir.

4-Son olarak yeni hizmet süreleri, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce o yerde göreve başlamış olanlar için uygulanmayacağı, ancak 2. Bölgede bulunduğu birimde birden fazla kez görevine devam etmek isteyenler için yeni alınan onay tarihindeki hizmet süresinin geçerli olduğu hükme bağlanmıştır.

Artan terör olayları, Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri’nde sürdürülen operasyonlar da göz önüne alınarak yapılan yeni düzenleme çeşitli rütbelerdeki 261 bin polisi oldukça etkileyecek gibi gözüküyor. Sosyal paylaşım sitelerini incelediğimizde polislerin; yapılan düzenlemelerin yanlış zamanlamasına ve hiçbir bilimsel–saha araştırması yapılmadan masa başında hazırlanmasına yönelik ciddi serzenişlerinin olduğunu gözlemlemekteyiz. İnsan kaynakları planlaması alanında uzun yıllar gerek sahada gerek Merkez Teşkilatında üst düzey yönetici olarak görev yapan birisi olarak edinmiş olduğum tecrübeler ışığında yapılan bu düzenlemelerin sonucunda ortaya çıkması çok olası sıkıntıları irdeleyecek olursak;

1-Polisler 2016 Mart ayında il tercihlerini yönetmelikteki illerin tabi olduğu eski sürelere göre belirleyip Emniyet Genel Müdürlüğüne göndermiş ve Haziran başı itibariyle tayinlerinin açıklanmasını beklerlerken, şimdi yapılan yönetmelik değişikliğiyle tercih ettikleri illerin bazılarının iki(2) bazılarının ise üç(3) yıla kadar süreleri artırılmış bulunmaktadır. Değiştirilen süreler dikkate alınarak atamalar açıklanmadan önce yeni duruma göre personele yeniden tercih yaptırılması zorunlu hale gelmiştir. Aksi takdirde binlerce memur kazanılmış haklarını gerekçe göstererek yargı yoluna başvuracaklarını dile getirmektedirler. Bu da hem devlete hem de şahıslara ciddi bir külfet getirecektir. Ayrıca ikinci bölge hizmetini birinci olarak yerine getirme aşamasında iken, ikinci kere görev ifası için dilekçe veren personelin de henüz onaylanmamış talepleri, yönetmelikteki yeni belirlenen sürelere tabi olacağı açık bir hüküm olarak yönetmeliğe konulmuş iken acaba bu tip talepte bulunanlara yeni bir değerlendirme imkanı sunulacak mı? Bu konu da biran önce açıklığa kavuşturulmalıdır. Diğer türlüsü Devletin memuruna karşı güven erozyonuna sebebiyet verdiği algısı bir olgu haline çok kolaylıkla evirilebilecektir. Oysaki güven duygusu, ilişkilerin geliştirilmesinde önemi artan bir unsurdur. Çalışanların yöneticilerine inanmaları, onların doğruluğundan ve dürüstlüğünden şüphe duymamaları, kurumlarda yapılan uygulamaların hem kurumun hem de çalışanların yararına olduğuna inanmaları çalışanların güven algılamalarıyla ilişkilidir.(2) Anayasamızın memur güvenliği ilkesi göz önünde daima bulundurulmalıdır.

2-Yeni düzenleme ile ikinci bölgede bulunan 24 ilin 18’inin merkez ve ilçelerinin hizmet süreleri artırılmıştır. Terörle Mücadelenin yoğun olarak yaşandığı illerin haricinde kalan illerin hizmet süreleri 5 ve 6 yıla çıkarılmıştır. Hatta Sivas ili 7 yıl olarak belirlenmiştir. Anlaşılan o ki; Terörle Mücadelenin yoğun olduğu illerin personelin tercihleri açısından cazip hale getirilmesi istenmiş ki, o illerin hizmet süreleri diğerlerine göre daha az olan 3 ve 4 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak personelin tercihlerinde sadece hizmet süresi etken değildir. Tercih dönemlerinde Personel Daire Başkanlığının web sitesinde yayımlanan verilere göre tercihleri etkileyen faktörler arasında, eğitim, sağlık, lojman durumu ve operasyon ücreti gibi hususlar bulunmaktadır. Ayrıca ilin sosyoekonomik ve kültürel değerleri de tercihler açısından belirleyicidir.

Son 30 yılda AYDY’nde hizmet sürelerine ilişkin yapılan değişiklikler incelendiğinde hizmet sürelerinin belirlenmesinde; nüfus, sağlık, eğitim, TÜİK verileri (sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması, işçi-işsiz sayıları vb.) emniyet asayiş verileri ve hatta ilçe merkezinin il merkezine olan uzaklığı gibi veriler incelenerek yapılan analizler ölçüt olarak alınmaktadır. Bu çalışmalar esasında 1990’lı yıllarda ODTÜ’den bir profesörün liderliğinde insan kaynakları planlamasına yönelik yapılan bir projenin devamı niteliğindedir. Mevcut 1.Bölge il ve ilçelerinin hizmet süreleri incelendiğinde çok net bir şekilde bu durum anlaşılacaktır. Son değişiklik ile zorunlu bölgedeki birçok ilin hizmet süresi batıdaki illerle eşdeğer hale getirilirken, bölge içinde ve hatta il içindeki dengeler bile bozulmuş oldu. 1.Bölgedeki 57 ilin 25’inin hizmet süresi 6 yıl iken zorunlu bölgede de birçok il 5-6 yıl bandına çekildi. Sadece il merkezleri değil ilçelerde 5-6 yıl bandına çekilmiş oldu. Örneğin;

-Iğdır il merkezi ve mevcut 3 ilçe merkezi tamamı 5 yıl olarak belirlenmiş. İl merkezi ve ilçeler arasındaki şartların aynı olamayacağı ortadadır.

-Kars il merkezi 6 yıl, Erzurum ve Erzincan il merkezleri de da6 yıl olarak belirlenmiştir.1.Bölgedeki hizmet süresi 6 yıllık illerle kıyaslama bile mümkün değildir.

-Muş’un Varto ilçesi 3 yıl, Mardin Ömerli ilçesi 3 yıl, Savur ilçesi2 yıl iken, Kars ili Digor ilçesi 5 yıl, Ardahan’ın Göle ilçesi 4 yıl olması büyük adaletsizliktir.

-Aynı şekilde Artvin’in Hopa ve Arhavi ilçeleri 7 yıl iken birbirlerine yakın olan Rize’nin Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri 5 yıl olarak tespit edilmiştir.

-Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi 4 yıl iken Gaziantep Karkamış ilçesi 3 yıl olarak belirlenmiştir. Bunun gibi çok daha fazla örnek bulunmaktadır. Terörle mücadele adına bazı iller cazip hale getirilmeye çalışılırken, bu durum personeli moral-motivasyon açısından daha da geriye götürecektir.

3-Doğuya tecrübeli personel aktarılması amacıyla önceki yıllarda getirilen zorunlu 2. Bölge 2. Kere şark görevi uygulaması Danıştay’ın iptal etmesiyle 2016 yılı mart ayında yapılan bir yönetmelik değişikliğiyle uygulamadan kaldırılmıştı. Ancak yerine getirilen düzenlemeyle iptal edilen uygulamaya göre daha fazla sorun çıkaracak bir uygulama getirilmiştir. Sınırlandırılmayacak şekilde “birden fazla” denilmek suretiyle ikinci hatta üçüncü şark hizmeti yapılmasına olanak sağlayan bir uygulama ihdas edilmiş oldu. Şimdi son yapılan bu şark sürelerinin uzatılması yoluyla yapılan değişiklik de bize bu uygulamayı çağrıştırmaktadır. Sürelerin arttırılması zorunlu ikinci kere şark hizmetine birçok personeli tabi kılmaktadır. Oysaki Devlet vatandaşını aldatmaz ve aldatmamalıdır.

4-Eşitlik ilkesine aykırı olan bir husus da 2. Bölgede Merkeze bağlı birimlerde çalışan personelin bulunduğu illerdeki diğer personele göre1 yıl daha fazla görev ifa edecek olmasıdır. Diyarbakır veya Erzurum Kriminal Laboratuvarları Bölge Müdürlüğüne tayini çıkan personelin başka alternatifi olmadığı için buraları tercih etmek zorundadır. Aynı durum Özel Harekat Personeli için de geçerlidir. Yoğun bir terörle mücadele süreci yaşayan ülkemizin güvenlik personelinin, özellikle Özel Harekat birimlerinde çalışanların motivasyonunu kırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Anonim bir ifadeyle: Maç oynanırken kuralın değiştirilmesi nasıl anlamsızsa bu da aynı durumdur.

Sonuç Olarak:

-Çok çetin şartlarda, mesai mefhumu gözetmeksizin, gece gündüz demeden, çoğu yerde ailesinden ayrı ortamda görev yapan polislerimizle ilgili yapılacak düzenlemelerde bilimsel verilerden ve saha çalışmalarından yararlanılarak en optimum çözümler üretilmelidir.

-Devlet Memurları Kanunundaki memur güvenliği ilkesi hiçbir zaman göz ardı edilmeden kazanılmış hak ve hukuka riayet edilerek polis teşkilatı mensuplarının moral-motivasyonları en üst düzeyde tutulmaya azami gayret sarf edilmelidir.

-Emniyet üst karar mekanizmasında olan yöneticilerimiz personeli ile minimum hukuki problem oluşturacak hukuki düzenlemelere imza atmalıdırlar. Devlet kurumları arasında personeli ile davalık olma istatistiğinde EGM’nün ön sıralarda geldiği hatırdan çıkartılmamalıdır. Dolayısıyla çözümler personel odaklı geliştirilmelidir.

-Sadece Emniyet Teşkilatının bir sorunu olmayan neredeyse tüm kurumlarımızın ortak bir sorunu olan torpil-tavassut arayışının; yapılan bu şark illerinin sürelerini artırma düzenlemesiyle yeni bir ivme kazanacağı dikkate alınmalıdır. Çünkü birbirinden farklı imkan ve zorluklara sahip birçok il merkezi ve ilçelerdeki sürelerin, birbirine yakın hatta aynı olarak belirlenmesinin birçok olumsuzluğa ve personel memnuniyetsizliğine neden olacağı açıktır. Bu iddiamızın hiç de temelsiz olmadığını, temenni etmesek de yakın zamanda hep birlikte göreceğiz. İlçelerin sürgün yeri olduğu algılaması bu yeni düzenleme ile daha fazla güçlenecektir.

-Atama beklentisi içerisinde olan personel açısından belirsizlik son derece stres ve moral bozukluğu oluşturan bir durumdur.Belirsizlik, kurumların genel anlamda performansına ve çalışanların verimliliğinin düşmesine neden olur. Bu sebeple başta yöneticiler olmak üzere, alternatif iş aramalarına geçerler ve buldukları iyi bir fırsat da da ayrılırlar.(3) Haziranın 22’si itibariyle atamaların halen yapılmamış olması tüm personel açısından, terfilerdeki belirsizliğin giderilememesi ise rütbeli personel açısından iş ve çalışma performansına direkt olumsuz etkileri bulunduğu hatırdan çıkarılmamalıdır.

 

 

Ahmet Cevat Bayri
Uzman – Ahmet Cevat BAYRİ
1.Sınıf Emniyet Müdürü
Personel Dairesi Eski Başkan Y.

Etiketler: / / / / / / / /

Polislik Mesleği
KUTSAL MESLEK POLİSLİK Günümüzde her geçen gün olayların arttığı, can kaybının yaşandığını görüyoruz. Bu çerçevede atılan tüm adımlar bizim güvenliğimizi...
Yeni KHK İhraç Edilenler Ne yapmalı
677 S KHK İLE İHRAÇ EDİLENLER İÇİN YOL HARİTASI Başvuruya neden olan ihlalin kaynağı bir kanun (hükmünde KHK) olduğu için,...
AİHM Akif Zihni Öğretmenin Başvurusuna Red
672 KHK ile ihraç edilen ve avrupu insan hakları mahkemesine başvuran öğretmen Akif Zihni kararı açıklandı. AİHM, ihraç edilen öğretmenin...
Engelli Öğretmen Ataması
2017 Şubat ayında 1.500 engelli öğretmen ataması yapılacak şeklinde TBMM de Milli Eğitim bakanı açıklama yaptı.
20 bin polis Alımı
Yeni İçişleri Bakanı 20 bin polis alacağız bu Polislerin 10 bini Özel Harekat’ta görevlendirilecek şeklinde açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman...
Lise Mezunu Özel Harekat Alımı
Polis adaylarına Müjde Lise Mezunu Polis Alımı…. 10 Bin Polis Özel Harekat (Polis Özel Harekat) Alımında Son Durum Ne? Lise...
Bayan Polislerin Kıyafetleri
27 Ağustos 2016 CUMARTESİ günü Resmi Gazetenin Sayı : 29814 sayısında yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre kıyafet özgürlüğü geldi. Emniyet Hizmetleri...
Polislikten ihraç edilenlerin tam listesi
1 Eylül 2016 PERŞEMBE Resmi Gazete Sayı : 29818 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN ALINAN...
Polis Adayları Pürüzsüz cilt için bunlara dikkat Edin
Mülakatlarda cildinden korkan Polis adayları için önemli bazı öneriler, Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, sağlıklı ve pürüzsüz bir cildin...
Ehliyet sınav sonuçları
Ehliyet sınav sonuçları açıklandı.
Dershane Öğretmenlerinin Atamaları
Yeni düzenlemelere göre dershane öğretmenlerine KPSS'siz 'sözleşmeli öğretmenlik' şansı doğdu.
İhraç Olan Memurların Hukuk Süreci
Kanun Hükmünde Kararname ile memuriyetten atılanlar haklarını nasıl arayacak ? Siz de onlardan biriyseniz mutlaka okumalısınız.
Memur Eski Göreve Dönebilecek mi?
Hükümetin 1 Eylül’de yayımladığı 673 sayılı kanun hükmünde kararnamede 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından görevden alınan kamu çalışanlarıyla ilgili önemli...
Öğretmen adaylarına atama müjde
15 bin ek atamayla birlikte 2016 yılı boyunca toplam 60 bin öğretmen eğitim ordusuna katılacak.
Çukurca Şehidi
Hakkari Çukurca'da yaralanan İnegöllü Uzman Çavuş Yavuz Mete, hastanede şehit oldu.
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ